TAEKWONDO

Taekwondo je 2000 godina stara Korejska borilaška vještina. Danas je Taekwondo prihvaćen kao jedan od najefikasnijih sistema samoobrane i jedna od najatraktivnijih borilačkih vještina, te  moderan olimpijski sport. Bez obzira na godine, fizičko stanje i kondicijske sposobnosti, Taekwondo vas može naučiti kako najbolje: obraniti sebe i druge od nasilničkih napada, razviti samopouzdanje i izbjeći sukobe, te popravite stupanj zdravlja u funkciji sretnijeg i kvalitetnijeg življenja.

Vježbajući Taekwondo pridružujete se olimpijskom sportu sa više od 40 milijuna vježbača koji vježbaju u više od 184 zemlje svijeta.

 

Zdrastveni aspekti treniranja taekwondoa

Da bismo bolje shvatili razloge treniranja Taekwondo-a, potrebno se osvrnuti na njegove posebnosti i prednosti.

Kineziterapija

Čini temeljnu pretpostavku u razvoju mladog organizma, očuvanju i poboljšanju vitalnih organa starijih osoba. Sama terapija nizom pokreta usmjerenih vježbi uz igru (kod djece), utječe na pravilan razvoj koštano-mišićne strukture mladog organizma.

Kako je glavni princip aktivna vježba (sam izvodi pokrete), ona se postiže sistematskim treninzima vođenih isključivo stručnim trenerima Borilačke vještine (nazvane tako jer se koriste različitim tehnikama da bi savladale protivnika) sistematskim treninzima najbolje udovoljavaju zakonima kineziologije.

Najprestižniji borilački sport po pitanju raznolikosti je upravo TAEKWONDO.

Također je važno napomenuti socijalizacijski (rad u grupi) i psihološki (samopouzdanje) aspekt.